Pages

Jumat, 01 Juli 2011

MARI BERDO’A

Share on :
DO'A PARA MALAIKAT UNTUK ORANG YANG BERTAUBAT DAN ORG2 BERIMAN

(Para Malaikat yang memikul Arasy dan malaikat2x yang ada di sekelilingnya memuji Allah dan beriman kepada_Nya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata :

A.Wahai Pemelihara Kami
Rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu maka berilah pengampunan kepada orang2x yang bertaubat dan mengikuti jalan_MU dan peliharalah dari azab neraka.

B.Wahai Pemelihara Kami..
Masukanlah mrk kedalam syurga Adn yang telah Engkau janjikan kpd mrk dan orang2x sholeh diantara nenek moyang mereka,istri2x mrk dan keturunan mrk.
Sungguh Engkau Yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

C.Wahai Pemelihara Kami
Peliharalah mrk dari bencana kejahatan.
Dan orang org2x yang Engkau pelihara dari Bencana kejahatan pada hari itu maka sungguh Engkau telah menganugrahkan Rahmat kepadanya dan Demikian itu kemenangan yang agung.

(QS.40:7,8,9)
**********************************************
Doa Mohon Keselamatan

Berikut ini adalah do’a Minta / Mohon Keselamatan yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk memohon diberikan keselamatan, kesehatan, ilmu, rejeki, dan lain-lain di dunia.

ALLOOHUMMA INNA NAS ALUKA SALAAMATAN FIDDIIN, WA 'AAFIYATAN FIL JASADI, WA ZIYAADATAN FIL 'ILMI, WA BAROKATAN FIR RIZQI, WA TAUBATAN QOBLAL MAUT, WA ROHMATAN 'INDAL MAUT, WA MAGHFIROTAM BA'DAL MAUT, ALLOOHUMMA HAWWIN 'ALAINAA FII SAKAROOTIL MAUT, WAN NAJA
Artinya

Ya Allah sesungguhnya kami memohon keselamatan kepadaMu dalam agama, memohon kesejahteraan atau kesehatan jasmani, memohon tambahan ilmu pengetahuan, memohon rizki yang diberkahi, memohon diterimanya taubat sebelum tiba kematian, mohon mendapatkan rahmat ”


DO’A SAAT GUNDAH DAN BERDUKA

“Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, ubun-ubunku (nasib-ku) ada di tangan-Mu, telah lalu hukum-Mu atasku, adil ketetapan-Mu atasku, aku mohon kepada-Mu dengan perantara semua nama milik-Mu yang Engkau namakan sendiri, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan seseorang dari hamba-Mu, atau Engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib disisi-Mu. Jadikanlah Al Qur’an sebagai penawar hatiku, cahaya dalam dadaku, penghapus dukaku dan pengusir keluh kesahku“.
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keluh kesah dan rasa sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dari cengkraman utang dan laki-laki yang menindas-(ku)“.
________________________________________Doa Ingin Cepat Dapat Jodoh (Mendapat Suami) – Do’a Kepada Allah SWT

Berikut ini adalah do’a yang dipanjatkan kepada Allah SWT oleh kaum perempuan / wanita untuk memohon agar cepat diberikan jodoh / suami yang baik melalui proses pernikahan/perkawinan yang baik pula.

"ALLOHUMMAB'ATS BA'LAN SHOOLIHAN LIKHITHBATHII WA'ATTHIF QOLBAHU 'ALAYYA BIHAQQI KALAAMIKAL QODIIMI WABIROSUULIKAL KARIIMI BI ALFI ALFI LAA HAWLA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL 'ALIYYIL 'AZHIIM WA SHOLLALLOOHU 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA'ALAA AALIHII WA SHOHBIHI WA SALLAMA WALHAMDULILLAAHIROBBIL 'AALAMIIN."

Artinya :
“ Ya Allah, utuslah seorang suami yang shalih untuk melamarku,
condongkanlah hatinya kepadaku berkat kebenaran Kalam-Mu yang qadim dan berkat utusanMu yang mulia dengan keberkahan sejuta ucapan LAA HAWLA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL 'ALIYYIL 'AZHIIM.
Dan semoga Allah Melimpahkan Rahmat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, dan kepada segenap keluarga serta sahabatnya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian Alam."

DOA MEMINTA JODOH(UMUM PRIA/WANITA)
Allaahumma anta khaliqu kulli nafsin
wajaa’ilu kullin minha zaujahaa fahab Mi zaujanshaalihaa.”
Ya Allah ya Tuhan kami! Engkau Pencipta
setiap jiwa dan Engkaulah yang menjadikan
setiap jiwa itu pasangannya/ jodohnya,
maka berikanlah kepada kami jodoh (suami/istri) yang saleh.Doa Meminang Perempuan
Alhamdulillaahi. Wash-shalaatu wassalaamu ‘alaa Rasulillaah.
Asyhadu an laa ilaaha iliallaahu wahdahu laasyariika lahu.
Wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu vprasuuluhu.
Ji’tukum raaghiban fii fataatikum fulaanatin
aufii kariimatikum fulaanatin binti fulaanin.

“Segala puji bagi Allah, shalawat dan salamfemoga
tetappada utusan-Nya, saya mengakui bahwasannya
tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah sendiri-Nya,
dan supaya mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah
hamba-Nya dan utusan-Nya, saya datang kepada kalian adalah
karena menghen-daki gadis kalian, atau sifulan bintifulan
***********************

Doa Memberi Selamat kepada Pengantin
Baarakallaahu laka wabaaraka ‘alaika wajama’a bainakumaa fii khairin.
“Semoga kamu hidup rukun dan damai, direstuiAllah dan
dibahagiakan-Nya.” (HR. Ahmad dan al-Hakim)

Doa Menggauli Istri
Allaahumma jannibnisy-syaithaana, wajannibisy-syaithaana maa razaqtanii.
“Ya Allah, jauhkanlah aku dari syaitan
(perbuatan yang buruk) dari anakku.” (HR. Bukhari)

Doa Menuju Kebahagiaan
Allaahumma innii as-alukai fauza ‘indal qadlaa-i”
Ya Allah sesungguhnya aku memohon Engkau kebahagiaan datangnya qadla’,
tempat orang-orang yang sahid, kehidupan orang-orang yang
bahagia dan pertolongan atas beberapa musuh.”

Doa Keluarga Sakinah
Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaawaj’alnaa
lilmuttaqiina immamaa.
“Ya Allah, Tuhan kami,kami dan jadikanlah kami beserta anak
cucu kami pemuka bag! orang-orang yang bertakwa.

Doa Rumah Berkah
Rabbi anzilnii munzalan mubaarakan wa anta khairul munziliina”
“Ya Allah
Tempatkanlah kami di tempatyang penuh dengan keberkahan,
sesungguhnya Engkau sebaik-baik yang menempatkan.

Doa Minta Mulia dan Kaya
Allaahumma innii dla’iifun faqawwiniiwa innii dzaliilun fa a’izzanii wa inniifaqiirun fa aghninii yaa arhamarraahimiina.
”Ya Allah, sesungguhnya aku lemah,maka kuatkanlah.dan aku adalah hina,maka muliakanlah. Dan aku adalah fakir, maka kayakanlah.
Ya Allah zat yang paling Penyayang.”

Doa Mohon Keselamatan dan Kesejah-teraan
Salaamun’alaik
“Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu.”

Doa Meringankan Beban Ketuaan
Ailahumma ausi’ rizqaka ‘inda kibari
sinnii wanqithaa’i umrii.
“Ya Allah, limpahkanlah rezeki-Mu pada hari tuaku.”
(HR. al-Hakim, Tabrani)

Doa Mohon Kelonggaran Rezeki
Allaahumma yaaghaniyyu yaa
kariimu yaadzal fadl lil’adhiimi yaa waasi’al’
athaa-i walkarami.Allaahumma aghninii bihalaalika
wa akfinii bifadl lika ‘amman siwaaka.”

Ya Allah, Dzatyang kaya, Dzatyang Maha Pemurah,
Dzatyang mempunyaianugerah yang agung,
Dzat yang luas pemberian-Nya dan yang pemurah.
Ya Allah,perkayakanlah aku dengan apa-apa
yang Engkau halalkan,dan cukupkahlah untukku dengan keutamaan-Mu
darisiapa saja yang selain Engkau.”

Doa Selamat
Allaahumma innaa nas-aluka ‘aafiyatan warahmatan
‘indalmauti wamaghfiratan ba’dal mauti.
Allaahumma hawwin ‘alainaa fiisakaraatil
mauti wannajaata minarinaari wal ‘afwa ‘indal hisaabi.
Rabbanaa laatuzigh quluubanaa
ba’da idzhadaitanaa wahablanaa min ladunka
rahmatan innaka antal wahhaabu.Rabbanaa aatinaa f ddunyaa hasanatan
wafil aakhirati hasanatan waqinaa ‘adzaa bannaari.”

Ya Allah kami mohon kepada Engkau
akan keselamatan agama, kesehatan badan,
tambahnya ilmu, berkahnya rezeki,
dapat ampunan sebelum mati, dan dapat ampun-an sesudah mati.
Ya Allah ringankanlah kami nanti diwaktu sakaratul maut,
dan selamatkanlah kami dari
siksa api neraka dan memperoleh ampunan di saat hari perhitungan.

Ya Allah janganlah Engkau jadikan hati
kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau member!
petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada
kami rahmat dari sisi Engkau;
karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia).

Ya Allah berilah kami kebaikan di
dunia dan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka.”

DOA’A MEMINTA AMPUNAN DOSA
ALLAA HUMMAGHFIR LII WA KHATHAAYAAYA KULLAHAA
Artinya: Ya,Allah, ampunilah dosaku dan semua kesahanku

*******************************
"Barangsiapa beribadah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada perbaikan yang dilakukan."

0 komentar:

Posting Komentar